Đình chỉ công tác bác sĩ mổ nhầm tay trái để rút đinh

115_1

Lãnh đạo bệnh viện 115 Nghệ An đã quyết định đình chỉ công tác một tháng với vị bác sĩ đã sai sót chuyên môn trong việc mổ nhầm tay trái để rút đinh ở tay phải.

Sáng 24/7, ông Hoàng Văn Hảo, Phó giám đốc Sở y tế Nghệ An, cho biết, bệnh viện đã có hình thức kỷ luật một bác sĩ ở bệnh viện 115 Nghệ An mổ nhầm tay trái để rút định ở tay phải cho bệnh nhân.

Theo đó, hội đồng chuyên môn của bệnh viện 115 Nghệ An thừa nhận phía bệnh viện đã có sai sót, xin lỗi công khai trước bệnh nhân và gia đình bệnh nhân Phạm Thành Luân (6 tuổi). Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ hỗ trợ kinh phí để bệnh nhân nếu có yêu cầu mổ lại tại bệnh viện hoặc có nhu cầu đi tuyến trên.

“Hội đồng chuy