Trúc Thy chuẩn bị ra mắt tour xuyên Việt

Đây là một show đặc biệt khác hoàn toàn với những liveshow của các ca sĩ,nghệ sĩ khác. Diễn viên Trúc Thy sẽ thực hiện một show tổng hợp bao gồm trưng bày, triễn lãm và biểu diễn các lĩnh...