Sức khỏe

Đừng coi thường cơn đau ngang qua

Bất kì lúc nào chúng ta cũng có thể bị những cơn đau “thăm hỏi” như một cú va vào chân bàn, một cú cốc đầu, nhưng đáng kể nhất vẫn là những cơn đau bệnh. ...Đa phần, khi gặp...