Thực hư oral sex gây ung thư miệng

Virus HPV lây qua oral sex bị cho là gây ung thư miệng nhưng trên thực tế chưa có bằng chứng cụ thể. Ung thư miệng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi vào năm 2013 sau khi diễn...