Những chuyến phà cuối ở Vàm Cống

100 năm đón đưa người qua lại đôi bờ Đồng Tháp - An Giang, chỉ ít ngày nữa phà Vàm Cống sẽ trở thành ký ức lịch sử khi cây cầu nối đôi bờ sông Hậu thông xe… Sao không...