Cuộc sống ở miền đất nóng nhất hành tinh

Bất chấp nắng nóng, khô hạn và những núi lửa đang hoạt động, bộ tộc Afar vẫn sinh sống và khai thác muối từ vùng trũng Danakil, Ethiopia. Cuộc sống ở Danakil, miền đất nóng nhất hành tinh Nằm ở...