Thẻ: Đồng tính

Vợ bỏ chồng theo… gái

Vợ bỏ chồng theo… gái

Tôi không phải là một người chồng hoàn hảo, nhưng tôi cũng không tồi. Vậy mà cô ấy bỏ tôi ...