Hành trình của con tàu chở hàng Triều Tiên bị Liên Hợp Quốc cấm vận | VietDaily | Tin tức hàng ngày