Samsung bắt tay Qualcomm hình thành liên minh mới | VietDaily | Tin tức hàng ngày