Asus công bố laptop NovaGo sử dụng vi xử lý Qualcomm cùng hệ điều hành Windows | VietDaily | Tin tức hàng ngày