Thẻ: Vietnam’s Got Talent

Cậu bé 9 tuổi chơi trống giành quán quân Vietnam’s Got Talent

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 18

https://www.youtube.com/watch?v=g_9d_I_Qaf0 Cậu bé đánh trống Nguyễn Trọng Nhân trong Đêm Gala Chung kết diễn ra tối ngày 13/05/2016. Vượt qua ...

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 17

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 17

https://www.youtube.com/watch?v=c6FwAsEo6lQ Đêm thi Chung kết 2 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2016 (chương trình do Đài ...

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 16

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 16

https://www.youtube.com/watch?v=dpyS-7K8dhc Đêm thi Chung kết 1 Vòng Chung kết của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2016 (chương ...

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 15

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 15

https://www.youtube.com/watch?v=SjPl5KvRq-E Đêm thi Bán kết 7 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2016 (chương trình do Đài ...

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 13

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 13

https://www.youtube.com/watch?v=cGSh9pa45yc&nohtml5=False Đêm thi bán kết thứ 5 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2016 (chương trình do ...

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 12

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 12

https://www.youtube.com/watch?v=lLd4CgkbfPo Đêm thi bán kết thứ 4 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2016 (chương trình do ...

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 11

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 11

https://www.youtube.com/watch?v=-qzXwt-vGY8 Đêm thi bán kết thứ 3 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2016 (chương trình do ...

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 9 + 10

Vietnam’s Got Talent 2016 | Tập 9 + 10

* Bán kết 1 (tập 9): https://www.youtube.com/watch?v=pgVZp0gp7dI ..... * Bán kết 2 (tập 10): https://www.youtube.com/watch?v=8Z-gRKrY-Iw ..... Đêm Bán kết 2 ...

Page 1 of 2 1 2