Thẻ: Suboi

Rapper Suboi đầu tư music video hoành tráng tại Mỹ

Đời | Suboi

https://www.youtube.com/watch?v=hvDaHMoewII Suboi cho biết “Đời là một trong những câu chuyện mà tôi chưa bao giờ kể ra, là những ...