Thẻ: Ngoại tình

Vợ sinh… em trai cho tôi

Vợ sinh… em trai cho tôi

Nghe câu nói lửng chừng của cô bạn cũ, tôi thấy như có điều gì đó không tốt lành đã ...