Thẻ: Miu Lê

Anh đang nơi đâu | Miu Lê

Anh đang nơi đâu | Miu Lê

https://www.youtube.com/watch?v=izFnBP3lC3Q Miu Lê vừa mới giới thiệu MV chính thức đánh dấu trở lại V-POP với những hình ảnh cực ...