Thẻ: Hoàng Kỳ Nam

Crazy | Hoàng Kỳ Nam

Crazy | Hoàng Kỳ Nam

https://www.youtube.com/watch?v=7O8czR0AyMs Hai tuần sau khi mang MV Crazy chào sân với vai trò ca sỹ, Hoàng Kỳ Nam lại dấy ...