Thẻ: Hồ Trung Dũng

Thênh thang | Hồ Trung Dũng

Thênh thang | Hồ Trung Dũng

https://www.youtube.com/watch?v=vWbTP3PWRNM Hồ Trung Dũng rất ít làm MV, nhưng đã làm là làm “tới”. MV của anh luôn chỉn chu ...