Thẻ: Giải mã cơ thể

Giải mã cơ thể 2016 | Tập 5

Giải mã cơ thể 2016 | Tập 5

https://www.youtube.com/watch?v=1KPzFR72rPk Tuần này “GIẢI MÃ CƠ THỂ” đã có những khám phá thú vị xoay quanh vị giác và thính ...

Giải mã cơ thể | Tập 4

Giải mã cơ thể | Tập 4

https://www.youtube.com/watch?v=DwwLoZzmXYM Tiếp tục với chủ đề “Sức mạnh”, tuần này biệt đội Giải Mã Cơ Thể khám phá thêm những ...

Giải mã cơ thể 2016 | Tập 3

Giải mã cơ thể 2016 | Tập 3

https://www.youtube.com/watch?v=2kbH0QGVb-A Tập 3 với chủ đề sức mạnh cơ thể, Giải Mã Cơ Thể kỳ này bắt đầu bằng thử ...

Giải mã cơ thể 2016 | Tập 2

Giải mã cơ thể 2016 | Tập 2

https://www.youtube.com/watch?v=VtiPGE-iDac Cùng với 2 vị khách mời đặc biệt Duy Khánh và Khánh My, biệt đội Giải Mã Cơ Thể ...

Giải mã cơ thể 2016 | Tập 1

Giải mã cơ thể 2016 | Tập 1

https://www.youtube.com/watch?v=IKYxmjTbvO8 6 thành viên của biệt đội Giải Mã Cơ Thể sẽ cùng MC Đại Nghĩa khám phá những bí ...