Thẻ: Động đất

Động đất rung chuyển Nam Á

Động đất rung chuyển Nam Á

Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xuất hiện chiều 10-4 làm rung chuyển đông bắc Afghanistan và nhiều ...