Thẻ: Bill Gates

Bill Gates có 90 tỷ USD

Bill Gates có 90 tỷ USD

Tài sản Bill Gates chạm 90 tỷ USD cuối tuần trước. Biểu đồ: Bloomberg Tài sản của người giàu nhất ...