Trump cảnh báo chính phủ Mỹ có thể đóng cửa vào ngày 9/12 | VietDaily | Tin tức hàng ngày