Nhóm trưởng X-Pro Hữu Tín giành giải quán quân “Người nghệ sĩ đa tài 2017” | VietDaily | Tin tức hàng ngày