Lý Thanh Thảo diện áo dài 8 m, in hình thắng cảnh ba miền | VietDaily | Tin tức hàng ngày