Ninh Dương Lan Ngọc “chơi màu” đối lập sắc trung tính của stylist Hoài Trang | VietDaily | Tin tức hàng ngày