MC Thanh Mai thay 6 bộ trang phục quay 3 chương trình liên tiếp trong một ngày | VietDaily | Tin tức hàng ngày