Thẻ: The Face

The Face Vietnam 2016 | Tập 4 + 5 + 6 + 7

The Face Vietnam 2016 | Tập 4 + 5 + 6 + 7

https://www.youtube.com/watch?v=u7zuiHgFtxM https://www.youtube.com/watch?v=EOpyD_gwJT4 https://www.youtube.com/watch?v=1ANForzGDSY https://www.youtube.com/watch?v=aaMrZY7BZgw Đội Lan Khuê đã giành được chiến thắng ở thử thách đồng đội. Đây là lần ...

Người đàn ông mang thi thể vợ từ Sài Gòn về quê khai tử

The Face Vietnam 2016 | Tập 1 + 2 + 3

https://www.youtube.com/watch?v=gUvDDFROFGc https://www.youtube.com/watch?v=Hf4HfiW6uWA https://www.youtube.com/watch?v=Rsv13rpeiOw Ở tập 3 của The Face – Gương mặt thương hiệu, các nhóm sẽ đến với thử ...

Page 2 of 2 1 2