TPHCM tăng nhiều loại phí, lệ phí | VietDaily | Tin tức hàng ngày