Công trường sân bay hơn 7.000 tỷ đồng ở Quảng Ninh | VietDaily | Tin tức hàng ngày