Cầu thủ Xuân Trường đã có bạn gái, lại còn yêu nhau được 3 năm? | VietDaily | Tin tức hàng ngày