Không đội NBA nào có giá dưới một tỷ đôla | VietDaily | Tin tức hàng ngày