Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin, Yingluck xuất hiện ở Trung Quốc | VietDaily | Tin tức hàng ngày