Xếp hàng gần một tiếng chờ thanh toán trong siêu thị ngày cuối năm | VietDaily | Tin tức hàng ngày