Sắc xanh trở lại, vốn hóa thị trường phục hồi gần 4 tỷ USD | VietDaily | Tin tức hàng ngày