TS Natural chọn Bảo Thanh làm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm làm đẹp Sen Slim | VietDaily | Tin tức hàng ngày