Sau Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, ban nhạc Cá Hồi Hoang mang “GAP Tour” đến Sài Gòn | VietDaily | Tin tức hàng ngày