Nhiều công nghệ lần đầu xuất hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ | VietDaily | Tin tức hàng ngày