Những máy ảnh ‘5 tuổi đời’, vẫn bán tốt | VietDaily | Tin tức hàng ngày