Hàng trăm người dùng iPhone X không thể trả lời cuộc gọi | VietDaily | Tin tức hàng ngày