Đức Tuấn ra mắt MV Mùa hạ cuối cùng

Trong chúng ta, chắc rằng, ai cũng từng có một mùa hạ lộng lẫy cuối cùng của riêng mình. Một mùa hạ mà biết rằng còn rất nhiều những dự định dở dang nhưng không cách nào quay trở lại,...